Audyt dostępności WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) dotyczący strony internetowej ma na celu sprawdzenie, czy strona spełnia wymagania i standardy dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. WCAG to międzynarodowe wytyczne, które określają zasady, wytyczne i techniki dotyczące tworzenia dostępnych stron internetowych.

Podczas audytu dostępności WCAG przeprowadza się ocenę różnych elementów strony internetowej, takich jak:

1. Struktura i układ: Czy strona jest intuicyjna i łatwa w nawigacji? Czy nagłówki są prawidłowo stosowane? Czy treść jest dostępna w odpowiedniej kolejności?
2. Czcionki i kolory: Czy tekst jest czytelny i kontrastowy? Czy czcionka jest wystarczająco duża i łatwa do odczytania? Czy możliwe jest zmienienie rozmiaru czcionki?
3. Multimedia: Czy multimedia na stronie, takie jak wideo czy dźwięk, mają podpisane napisy lub transkrypcję? Czy są dostępne alternatywne wersje dla osób z trudnościami w słyszeniu lub widzeniu?
4. Formularze: Czy formularze są łatwe do wypełnienia i przesłania? Czy istnieją alternatywne metody komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami?
5. Linki i przyciski: Czy linki i przyciski są łatwe do zidentyfikowania i kliknięcia? Czy są dostępne alternatywne metody nawigacji, takie jak klawisze skrótu?

Po przeprowadzeniu audytu dostępności WCAG można otrzymać raport zawierający listę znalezionych problemów i zalecenia dotyczące poprawek. Poprawienie dostępności strony internetowej zgodnie z wytycznymi WCAG jest ważne, aby umożliwić wszystkim użytkownikom korzystanie z niej bez względu na ich umiejętności czy specyficzne potrzeby.